GündemManşet

Atık yağlar artık mobil takip sistemiyle takip edilecek

Atık yağların çevreyi kirletmemesi için önlemler alan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni taslağa göre; atık yağlar Mobil Takip Sistemi kullanılarak, atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşınacak. Atık yağların, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması yasaklanacak. Ayrıca belediyeler atık yağların biriktirilmesi için her haneye ekipman dağıtacak.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması için yeni kurallar getiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığının hazırladığı taslak ile bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticilerine yeni sorumluluklar yükleniyor, atık yağların çevreyle ilgili kirlenmeye sebep olmaması için yeni tedbirler alınıyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; yağ üreticilerinin, atık yağları Mobil Takip Sistemi (MoTAT) sistemi kullanılarak, atık taşıma lisansı bulunan araçlar ile taşıması mecburi olacak. Bu sistem ile her bir taşıma işlemine dair bilgiler kaynağında kayıt altına alınacak. Atık taşıma firma ve araçlar lisanslandırılacak. Atık taşıyan araçlar seyir hâlindeyken izlenecek ve atık taşıma işlemleri aktif bir şekilde denetlenecek.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması, uygun olmayan metotlarla geri kazanılması, yakılması veya bertaraf edilmesi yasak olacak.

Ayrı biriktirilecek
Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, diğer atıklar veya maddeler ile karıştırılmayacak. Kaynağında ayrı olarak biriktirilecek ve uygun şartlarda geçici olarak depolanacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağların, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması, taşınması, geri kazanımı veya bertarafı yasaklanacak.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların rafinasyonunda, katma değeri yüksek nitelikli ürünlerin elde edilmesi ve ilave kirlilik oluşturulmaksızın temiz üretim teknolojilerinin kullanılması esas olacak.
Bu yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretiminde kullanılacak.

Bitkisel ve hayvansal atık yağların, atık ara depolama, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama, kompost, biyometanizasyon, atık yakma ve düzenli depolama tesislerine gönderilmesi ve bu tesislere kabul edilmesi yasak olacak. Boşaltılmış biriktirme ve toplama ekipmanları rafinasyon tesislerinde veya transfer noktalarında temizlenecek.

Kirleten sorumlu olacak
Bitkisel ve hayvansal atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı, yağ üreticileri, bitkisel ve hayvansal atık yağ üreticileri, toplayıcıları, taşıyıcıları, transfer noktaları, rafinasyon tesisleri müteselsilen sorumlu olacak. Yağ üreticileri, belediyeler ve rafinasyon tesislerinin hanelerden toplama yapılmasına yönelik atık yağ biriktirme ekipmanlarını temin etmek yükümlülüğü bulunacak.

Kanalizasyona dökülmeyecek
Belediyeler, atık yağların kanalizasyona dökülmesini önleyecek tedbirleri alacak, atık yağların kaynağında ayrı biriktirilmesini sağlayacak. Hanelerden kaynaklanan bitkisel ve hayvansal atık yağların kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve toplanması amacıyla rafinasyon tesisleriyle sözleşme yaparak toplama sistemini, toplama noktalarını ve atık getirme merkezlerini oluşturmakla yükümlü kılınacak.

Üretim planı mecburiyeti
Bitkisel ve hayvansal atık yağ rafinasyon tesisleri ve transfer noktaları çevre lisansı alacak. Çevre Bakanlığından toplama yetkisi ve geçici faaliyet belgesi alan rafinasyon tesislerinin deneme üretimi yapması mecburi olacak. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, çevre lisansı almış bitkisel atık yağ geri kazanım tesisleri; 60 gün içinde bakanlığa deneme üretimi planı sunacak. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayan tesislerin mevcut çevre lisansı sonlandırılacak.

Başa dön tuşu